در مورد شرف الشمس بیشتر بدانید

شرف الشمس

در باور عامیانه، «شرف الشمس» نگین انگشتری زردرنگ است که بعضی‌ها به نیت گشایش در کار‌ها به دست می‌کنند. اما در واقع شرف الشمس سنگ نیست. نبض ما– شرف یک اصطلاح نجومی است که برای قرار گرفتن ستاره ها در برخی از برج های فلکی و میزان سعادت و نحوست روزها از آن استفاده می […]

نوشته در مورد شرف الشمس بیشتر بدانید اولین بار در نبض ما پدیدار شد.

Powered by WPeMatico