افراد سیگاری چه غذاهایی بخورند؟

سیگار کشیدن

تحقیقات نشان می دهد، برخی از افراد سیگاری می توانند از مواد غذایی استفاده کنند که خطرات و پیامدهای منفی سیگار کشیدن را کاهش دهند. اما این نکته را فراموش نکنیم  هیچ نوع مواد غذایی وجود ندارد که بتواند به طور کامل اثرات سیگار کشیدن را از بین ببرد یا عدم اثر بخشی آن را […]

نوشته افراد سیگاری چه غذاهایی بخورند؟ اولین بار در نبض ما پدیدار شد.

Powered by WPeMatico